Stoppen met 5G kan nog: gevolgen voor mens en milieu

DLM – 2019/03/09

Wat gaan we ervaren als 5G ingevoerd is of wat ondergaan we al in de aanloop naar de invoering? Meer nog dan na de invoering van de eerste generatie mobiele netwerken, en de tweede, de derde en ook veel meer dan de vierde generatie waar we nu middenin zitten. De voornaamste en meest schrikbarende gevolgen voor mens en milieu.

Volgens een onderzoek van Dr. Yael Stein aan de Hebrew University veroorzaakt het ook lichamelijke pijn omdat het lichaam dit herkent als een golf die schade veroorzaakt. Daarom moeten we ernstig rekening houden met huidziekten, kanker en pijn aan de huid.

Gedreven door hebzucht en geldgebrek worden steeds meer bomen gekapt, ook door natuurorganisaties. Toch blijkt er meer aan de hand te zijn met onze bomen en niet in de laatste plaats door de straling. Er is een meldpunt geopend voor mensen die zich zorgen maken om het lot van de boom. Het einde van de boom ligt niet alleen op de loer door kap maar ook door stralingsziekte.

Sinds het jaar 2000 zijn er berichten dat vogels hun nesten verlaten en gezondheidskwesties zoals “slijtage van het verenkleed, voortbewegingsproblemen, verminderde overlevingskansen en overlijden”, zegt onderzoeker Alfonso Balmori. Vogelsoorten die worden beïnvloed door deze lage niveaus, niet-ioniserende microgolfstraling, zijn de huismussen, rotsduiven, ooievaars, Turkse tortels en eksters.

Maar het zijn niet alleen de vogels. De afnemende bijenpopulatie zou ook verband houden met deze niet-ioniserende EMF-straling.

Lees meer