Culemborgse burgers bezorgd over 5G

Culemborgse Courant – 2019/03/06

Een groeiende groep burgers is zich bewust van de effecten van mobiele netwerken. Doordat ze elektrogevoelig zijn of zich zorgen maken over gevolgen voor mens, dier en milieu. Honderden Culemborgers tekenden daarom al het 5G-manifest, waarin ze de gemeente oproepen geen 5G-netwerk uit te rollen, voordat de effecten bewezen veilig zijn.

Ook vragen ze om een duurzaam antennebeleid, met inspraak van burgers. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) nodigt mede-initiatiefneemster Judith Jobse B en W uit hier scherp op te letten. Het manifest wordt in de loop van 2019 aangeboden. Tekenen kan via www.5GCulemborg.nl.

Judith Jobse, zangeres, zangcoach en zelf elektro-gevoelig in een indrukwekkend factsheet voor B en W: ,,5G verwerkt 100 tot 1000 keer zoveel informatie als de netwerken van nu. Maar de golven hebben een kleiner doordringend vermogen. Daarom moeten er vele antennes op lantaarnpalen, verkeerslichten, bushokjes, misschien gewoon voor je slaapkamerraam geplaatst worden. Onder de nieuwe Omgevingswet kan de gemeente een visie op de effecten vaststellen, bijvoorbeeld in een antennebeleid. Om rekening te houden met kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen.” Geschat wordt dat 3 procent van de bevolking gezondheidshinder ervaart door straling. In Culemborg zou dat om 830 mensen kunnen gaan, zich vaak niet bewust van de oorzaken.